Sedan 2012 måste avdelningarnas medlemsavgifter hållas inom ett spann på 10 kronor upp eller ner från medianvärdet i varje avgiftsklass. Och från 2017 vill förbundets avgiftsutredning att avgifterna ska vara samma i hela landet.
Många av Handels avdelningar har tagit steg i den riktningen redan då man bestämde 2014 års medlemsavgifter. 13 av 19 avdelningar har gjort ändringar. Mest handlar det om höjningar, och i de flesta fall har det lett till att nivån hamnat nära medianvärdet.

Mest av alla har Sundsvallsavdelningen höjt: 10 kronor per månad i alla avgiftsklasser för yrkesverksamma medlemmar. Därmed hamnar avdelningens avgifter nära medelnivån.
– Vi har haft underskott med cirka 500 000 kronor om året sedan avdelningen bildades vid en sammanslagning 2007. I och med höjningen ökar vi våra intäkter ungefär så mycket, säger avdelningens förste ombudsman Jaana Pålsson.

När de ändå skulle bli tvungna att höja sina avgifter inför 2017 så var 2014 en lämplig tidpunkt att göra det, resonerade avdelningsstyrelsen.
– Det var guldläge att höja en tia höja nu, samtidigt som avgiften till a-kassan sänktes med en hundralapp. Nettot för medlemmarna blir ändå en rejäl sänkning, säger Jaana Pålsson.

Flera avdelningar som haft relativt låga avgifter höjer mellan 3 och 8 kronor i månaden och hamnar därmed nära medelvärdet. Kristianstadsavdelningen anpassar sig genom att höja kring 5 kronor i de lägre inkomstklasserna och sänka lika mycket i de högre inkomstklasserna.
Men det är inte alla ändringar som innebär att avdelningens avgifter närmar sig medelnivån. Uppsalaavdelningen höjer 3 kronor per månad i de flesta klasser och hamnar därmed nära den högsta tillåtna nivån. Halmstad, Borås och Stockholm håller sina avgifter oförändrade nära taket.

Fakta:

Så varierar
Handels avgifter

Avgiften till Handels består av en del till förbundet och en del till avdelningen.

Förbundsavgiften varierar mellan 105 och 331 kr/mån beroende på inkomst.

Avdelningsavgiften är 10 kr/mån för alla som tjänar under 8 000 kr/mån.

För dem som tjänar mer varierar avgiften beroende på inkomst och avdelning.

Lägsta avdelningsavgifterna har Örebroavdelningen där de varierar från 45 till 137 kr/mån.
Bland de högsta finns Halmstad och Borås som tar ut mellan 61 och 154 kr/mån.

Inför 2014 höjdes avgiften för yrkesverksamma medlemmar i sju avdelningar: Växjö, Borlänge, Linköping, Västerås, Gävle, Sundsvall och Uppsala. Höjningen är max 10 kr/mån i varje avgiftsklass.

Trollhätan och Kristianstad höjde avgifterna i vissa avgiftsklasser och sänkte i andra.

Ytterligare några avdelningar ändrade avgifterna för bland annat pensionärer.