– Det är otroligt tärande att inte veta någonting. Folk mår dåligt. Det skriks på jobbet. Det är verkligen jättejobbigt. Anställda kommer till mig och undrar varför ingenting händer. Men bollen ligger inte hos oss i facket, säger klubbordförande Anette Röör.

I början av mars blev alla anställda på Coop Forum Boländerna i Uppsala uppsagda. De fick söka om sina tjänster, som i stort sett alla omvandlats till deltid, 25 timmar i veckan. Stormarknaden behöver spara och göra bemanningen flexiblare, sa Coop.  Det strider mot kollektivavtalet som säger att parternas ambition är att skapa heltider, sa Handels ledning. Coop backade och för två veckor sedan inleddes nya förhandlingar.  

Vid det mötet gav fackklubben Coop nya förslag. De går ut på att anställda sägs upp enligt turordningslistan och att anställda får gå ner i tid, men inte så mycket som Coop först ville.
– Det går riktigt dåligt för butiken. Det vet vi. Men det är ärligare att säga upp då. Det förstår folk, men att tvinga ner alla till deltid som det inte går att leva på. Det är inte ok, säger Anette Röör.

Henrik Stålnacke, HR- ansvarig för KF i Uppsala, vill inte ge en kommentar förrän förhandlingarna är avslutade.