Petra Toivonen, frisör och fackombud, välkomnar flera inslag i det nya frisöravtalet som gäller från 1 april: höjd garantilön, nytt branschvanetillägg, större friskvårdsbidrag och kortare arbetstid. En annan fördel är att den nya lönemodellen gör det enklare för både anställd och arbetsgivare att räkna fram rätt lön.
– Det är jättebra. Men ob-frågan är svår, säger Petra Toivonen.

Hennes salong har stängt på helgerna och kvällsöppet bara två dagar i veckan, så ersättningen för obekväm arbetstid är ingen stor del av hennes lön. Trots det pekar hon på ett principiellt problem:
– En kollega ska sluta och börja på en salong med mycket längre öppettider. Hon får inte del av det personliga lönetillägg som kompenserar för att ob:t blir lägre. Sånt kan göra att frisörer drar sig för att byta jobb.

Hittills har ob-tillägget grundats på utgående lön och därmed varierat med den provision varje frisör tjänar in. I den nya lönemodell som införs 1 juni bygger ob-tillägget på garantilönen. På vardagskvällar blir ob 55 kronor i timmen för alla behöriga frisörer. Det är 6 kronor lägre än Carina Gregor i Attityd-salongen har i dag. Det högsta helg-ob:t blir 12 kronor lägre.
– Det är inte värt att jobba helg när de sänker ob:t, tycker Carina Gregor.

Hon är orolig att de sänkta ob-kostnaderna ska få arbetsgivaren att utöka öppettiderna.
– Då kanske vi tvingas jobba ensamma vissa tider. Jag som sökt mig hit för gemenskapens skull.
Attityds vd Johan Gustafsson säger till Handelsnytt att avtalsförändringen knappast leder till att öppettiderna utökas på kedjans 20 salonger. De salonger som redan håller öppet på ob-tider kan däremot få ökad bemanning.

En annan viktig förändring i den nya lönemodellen är att provisionsgränsen i avtalet tas bort och arbetsprovision betalas ut från första kronan. Detta sätter ljuset på hur beroende frisörernas lön är av prisnivån i salongen. Attityd höjde alla priser med 5 procent den 1 april. Men salongen, som ligger i utkanten av Sundsvalls stadskärna, har lägre priser jämfört med gallerian i centrum. Attityd har också studentrabatt och ”happy hour” mellan 07 och 10.
– Jag får lägre lön när jag börjar klockan sju eller klipper en student. Det är inte bra, säger Elin Mikaelsson.
– Man blir peppad att söka sig till en salong med högre prisnivå, säger Jenny Loo.

Enligt nya avtalet ska arbetsgivare och anställda diskutera prissättningen på ett möte varje år. Tanken är att anställda ska engageras i salongens utveckling.
Att väcka engagemang bland frisörer är också Petra Toivonens ambition. I ett projekt i Handels regi kartlägger och organiserar hon frisörer i Sundsvall och Timrå. Målet är att väcka liv i den avsomnade frisörklubben. Tajmingen är medvetet vald.
– Det nya avtalet är bra att ha med sig när man vill engagera medlemmar, säger Petra Toivonen.

Fakta

Så ändras ob-systemet

I frisöravtalets nya lönemodell som börjar gälla 1 juni har systemet för ersättning för obekväm arbetstid ändrats.

Tidsgränser och procentsatser för ob-ersättning är oförändrade:
Vardagar efter kl 18 = 50 procent.
Lördag kl 12--13 = 70 procent.
Lördag efter klockan 13 samt sön- och helgdagar = 100 procent.

Ändå blir nivåerna lägre med det nya avtalet. Från att ha baserats på utgående lön och därmed varierat mellan olika anställda ska ob-ersättningen nu baseras på garantilönen, som i år är 21 819 kr. Beräkningsgrunden för behöriga frisörer är 87 procent av garantilönen.

Ob-tillägget för alla behöriga frisörer blir i år 55 kr/tim på vardagskvällar och 110 kr/tim efter kl 13 på lördagar samt hela söndagen.
För obehöriga frisörer blir motsvarande nivåer 44 respektive 88 kr/tim.

Behöriga frisörer som haft ob-ersättning före 1 april 2014 får ett personligt lönetillägg som kompensation för den sänkta nivån. Det baseras på hur mycket ob-ersättning personen hade sista året med gamla avtalet. Tillägget är mellanskillnaden mellan ob-tillägg räknat på det gamla och nya sättet. Lönetillägget betalas varje månad och uppräknas varje år med avtalets värde. Tillägget upphör när frisören byter arbetsgivare.

Två andra inslag i nya avtalet kompenserar behöriga frisörer för den ändrade ob-beräkningen.
• Ett branschvanetillägg i form av en höjning av arbetsprovisionen med 0,25 procent år 1 och 0,3 procent år 2. Tillägget utges efter 5 000 timmars anställning, och följer med frisören om hen byter arbetsgivare.
• Arbetstidsförkortning med 10 timmar per år för heltidsanställd. På samma sätt som semester tjänas arbetstidsförkortningen in under ett år och kan tas ut under nästa år.