– Det kom som en chock. Vi har jobbat länge, som längst i 32 år, och har jobbat stenhårt för att vända förlustsiffrorna. Det känns så orättvist, säger Handelsombudet Mladena Kesic, som jobbat på Coop Västertorg i fem år. Hon berättar att kunder gett både blommor och stöttande ord.

För att ge plats åt anställda i de två stängda Coop-butikerna, Gränby och Torbjörnsgatan, har samtliga nio anställda i Konsumbutiken i Västertorg sagts upp. De butiker i Uppsala som inte är franchise eller där fackklubben sagt nej har nämligen gemensam turordning. Västertorgs-butiken har två heltidstjänster och en tjänst på 75 procent resten ligger på under 19 timmar i veckan.
– Vi har varit på gång att bilda fackklubb länge. Hade vi hunnit det skulle vi ha avtalat bort gemensam turordning, säger Mladena Kesic.

Men är det inte solidariskt att ha gemensam turordning?
– Den kan vara bra i vissa fall. Men som det är nu kommer vi bli arbetslösa allihop. Vi har många stamkunder och de har sagt att de kommer sluta handla här när vi slutar. Vi i personalen är anledningen till att vi som butik går bra. Man måste titta på helheten när man förhandlar, säger Mladena Kesic.

Att gemensam turordning tillämpas är vanligt, enligt facket.
– Det är så här vi hanterar det i de flesta fallen. Vi hade inte kunna göra annorlunda, säger Eva Gynning, ombudsman på Handels i Uppsala.

Fakta:

"Effekterna ska analyseras först"Lagen om anställningsskydd, las, ger facket möjlighet att kräva gemensam turordning för butiker som ligger på samma ort och har samma kollektivavtal. I det här fallet betyder det att facket hade rätt att kräva att alla Coop-butiker i Uppsalaområdet -- utom Forum och Bygg som har ett annat kollektivavtal -- ska ha gemensam turordning. Klubbarna har också rätt att säga nej till gemensam turordning.

Enligt Thomas Holm, ombudsman på Handels, ska arbetsgivaren alltid göra en omplaceringsutredning vid arbetsbrist. Före ett krav om gemensam turordning ska effekterna av den ses över så att resultatet blir bästa möjliga.
-- Men sen är det alltid så att det som gynnar en, missgynnar en annan som kan känna att det är orättvist, säger han.