– Det är rent slöseri med pengar. Pengar som borde gå till att få in unga på arbetsmarknaden. Företagen anställer inte fler, pengarna läggs istället i ägarnas fickor, säger Stefan Carlén, förbundsekonom på Handels.

Det har blivit billigare att anställa unga i två omgångar, 2007 och 2009. Mellan dessa år halverades arbetsgivaravgiften, till dryga 15 procent. Syftet var att fler ungdomar skulle få jobb. Att det inte blivit så har Handels konstaterat i flera rapporter. Den senaste visar att det i stället blivit tvärtom, antalet unga inom detaljhandeln har minskat.

När första sänkningen infördes arbetade 44 procent i åldern 19 till 26 år inom privat detaljhandel. Nu är andelen 42, 6 procent. För partihandeln är motsvarande siffror 28, 3 procent 2007 och 22,7 procent 2013. Det är inte bara färre antal unga i såväl detalj- som partihandeln. De arbetar även färre timmar.
– Problemet har aldrig varit lönekostnaden. Därför har arbetsgivare inte heller anställt fler unga trots att det blivit billigare. Inom handeln har det tvärtom blivit färre unga. Det beror på att utvecklingen går mot att mer erfaren och kompetent personal behövs, säger Stefan Carlén.

Även forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har visat att lägre arbetsgivaravgifter för unga inte gett de effekter regeringen önskade.  I stället har det visat sig vara en dyr satsning. Mellan 10 och 17 miljarder har staten förlorat varje år i uteblivna intäkter.  I år, 2014, räknar regeringen med en kostnad på 18 miljarder.  Enligt beräkningar från Handels motsvarar det 40 000 nya heltids-anställningar inom offentlig sektor.
– Vi säger inte att pengarna ska gå till just detta. Men pengarna skulle kunna användas till något som verkligen skapar jobb för unga. I det här fallet är det min uppfattning att satsningen enbart får negativa effekter, eftersom skattepengarna inte går till investeringar eller annat som på sikt kan skapa jobb utan går till aktieägarna. Det är en helt oansvarig politik, säger Stefan Carlén.

Enligt Svenskt Näringsliv skulle en höjning av arbetsgivaravgifterna kunna leda till att företag tvingas säga upp anställda.  De menar att jobben är hotade.
– Det är inte sant. Svenskt Näringsliv går ut och frågar sina medlemmar som har ett intresse av att behålla subventioneringen eller företagsbidraget som det faktiskt är. Klart de säger att de skulle kunna leda till uppsägningar. Det är helt taget ur luften. Jobben är inte hotade av en höjning av arbetsgivaravgifterna, säger Stefan Carlén.

Trots kritik från flera håll vill regeringen nu införa ytterligare sänkningar.  1 juli i år ska arbetsgivaravgifterna sänkas mer för unga under 23 år.
– Nu har det gått sex år utan att fler unga anställts. Det borde få regeringen att fundera. Det är helt oansvarigt att införa ytterligare sänkningar, säger Stefan Carlén.

Fakta:

Färre unga jobbar inom handeln

2007 var 28,3 procent av alla anställda inom privat partihandel i åldern 18 till 26 år.  2013 var andelen 22,7 procent.

2007 var 44,1 procent av alla anställda inom privat detaljhandel i åldern 18 till 26 år.  2013 var andelen 42,6 procent.

Även andelen arbetade timmar som utförts av unga minskade.

2007 arbetade 18-26-åringarna inom privat partihandel 24,9 procent av timmarna. 2013 arbetade de 20,5 procent.

2007 arbetade 18-26-åringarna inom privat detaljhandel 44,1 procent av timmarna. 2013 arbetade de 42,6 procent.

Källa: Handels två kortrapporter: Har sex år av sänkta arbetsgivaravgifter för unga ökat sysselsättningen för unga i partihandeln samt i privat detaljhandel? Handels utredningsgrupp april 2014.

Här kan du läsa den längre rapporten från juli 2013 "Handels rapport"

Fakta:

Sänkt i två steg -- en tredje sänkning på gång

Arbetsgivaravgifterna för unga sänktes i två steg 1 juli 2007 och 1 januari 2009. I dag omfattas alla unga upp till och med det år de fyller 26 år och ligger på drygt 15 procent, vilket är en halvering av arbetsgivaravgiften.

Regeringen föreslår att arbetsgivarens avgifter för unga som inte fyllt 23 år ska sänkas ytterligare till runt 10 procent. Detta ska börja gälla från 1 juli i år.