I början av mars blev alla anställda på Coop Forum Boländerna i Uppsala uppsagda. De fick söka om sina tjänster, som i stort sett alla omvandlats till deltid, 25 timmar i veckan. Stormarknaden behöver spara och göra bemanningen flexiblare, sa Coop.  Det strider mot kollektivavtalet som säger att parternas ambition är att skapa heltider, sa Handels ledning. Coop backade och nya förhandlingar inleddes.

Förhandlingarna avslutades i oenighet och i dag vid fyra-tiden fick de anställda besked om hur förhandlingarna gått. Coop backar inte från sitt ursprungsförslag. Alla anställda, utom tio varuområdesansvariga, som exempelvis frukt- och gröntansvarig , tvingas ner till deltid på 25 timmar i veckan.
– Vi har under en lång tid tillsammans med Handels prövat olika alternativa lösningar men dessa har alla stupat på att det blir för få medarbetare kvar för att kunna driva Coop Forum Boländerna framgångsrikt, säger Henrik Stålnacke som är HR-ansvarig på Coop Uppsala. 

Facket fick alltså inte igenom sin önskan om att anställda skulle sägas upp enligt turordningslistan.
– Coop lyssnade inte alls.  Vi hade kunnat strunta i förhandlingarna. Det här har bara varit segt och jobbigt, säger Anette Röör.

Handelsnytt har även sökt Handels ledning för en kommentar. De har tidigare flaggat för att Coops agerande i Uppsala kan leda till en stämning i Arbetsdomstolen.

– Då har vi olika uppfattningar. Vi följer vårt gemensamma avtal och kommer att fortsätta att göra det, säger Henrik Stålnacke som är HR-ansvarig på Coop Uppsala. 

På andra håll i landet har dock Coop tagit åt sig kritiken och sagt upp enligt turordningslistan.