En utredning inom Handels föreslår att det införs en gemensam medlemsavgift för hela landet (Se nyhetsartikel). Det låter inte orimligt. Förslaget tar i utredningen stöd av en enkät där en majoritet av de tillfrågade säger att det är ett bra förslag. Frågan är bara på vilket sätt det skulle vara bra. Ställdes frågan med ett förtydligande att ”din avdelning riskerar att få mindre pengar och mindre självbestämmande?” Om ej är risken stor att de som varit positiva, inte tänkt den tanken. Och då är svaret inte mycket att luta sig mot.
Argument som återkommer i utredningen är att det med en gemensam avgiftsnivå
– blir lättare att värva medlemmar.
– blir enklare för medlemmarna.
– blir ett mer likvärdigt medlemskap.
– att administrationen underlättas.

På vilket sätt blir det lättare att värva medlemmar? Eftersom det inte skulle bli en avgift, exakt samma summa, för alla, utan även fortsättningsvis skilja mellan inkomstklasserna behöver vi – medlemmar, förtroendevalda, personal – som värvar ändå ha en lista för att veta exakt vad det kostar.

Vad är det som skulle bli ”enklare” för medlemmarna? Vad är det som är svårt i dag? Vår erfarenhet är att det som gör det svårt att värva medlemmar inte är att det är otydligt eller att det känns ”orättvist” att man i vissa avdelningar betalar mer och i andra mindre. Tvärtom är det något som medlemmar inte ens är medvetna om. Svårigheten att värva medlemmar ligger i stället på helt andra plan.

På vilket sätt är inte medlemskapet likvärdigt i dag? Har de avdelningar som har högsta avgiften fler förmåner? Har de som har den lägsta färre? Nej. Kommer avdelningarna efter ett genomförande av gemensam avgift göra exakt samma och likvärdiga saker? Nej.

De ovan uppräknade sakerna kan dock inte ställas i relation till det som vi menar är det viktigaste motargumentet, nämligen att avdelningarnas självbestämmande begränsas och det är ett demokratiproblem.
Att ha argumentet att det förenklar administrationen är mycket olyckligt. Ja, administrationen skulle förenklas, men förenklad administration kan aldrig vara viktigare än demokrati!

Med en tvingande avgift har avdelningarna själva ingen möjlighet att, när det till exempel behövs extra insatser på avdelningen, kunna höja avgiften. Och där man vill kunna använda överskott till avgiftssänkning så är man också förhindrad att göra detta.
Det utjämningssystem som föreslås kan aldrig råda bot på det demokratibortfall som förslaget skulle innebära. Det är bättre att inte genomföra förslaget än att ångra sig när det är för sent. NEJ till gemensam avgift! JA till självbestämmande och demokrati!

Natasja Mrdjanov, Jan-Olof ”Polo” Jonsson, Rasmus Tallén, Andrés Tomás Gonzalez, Nina Ahonen, Annica Hedbrant, Lisa Kalström, Stella Grimberg
Ledamöter i styrelsen för Handels avd 20 Stockholm