– Det här är jättebra. Det ger oss möjlighet att få ungdomar som är engagerade och intresserade av att jobba inom handeln. Målet med praktiken är definitivt fast anställning hos oss. Det är också bra för våra medarbetare. Då handledaren ska gå utbildning, det ger kompetensutveckling åt våra medarbetare . Plus att det är angeläget att göra någonting för att motverka den höga ungdomsarbetslösheten. Vi är förvånade över att fler företag inte nappat än, säger Nora Ay, informationschef på Siba.

26 ungdomar ska kunna få yrkespraktik på Siba. Första steget är att annonsera efter intresserade unga. Det är Handels och Svensk Handel som tagit fram möjligheten till yrkespraktik. Praktiken riktar sig till dem som är under 21 år och nyss tagit studenten från handelsprogrammet. Tanken är att praktiken ska vara en brygga mellan skola och arbetsliv. För bara handelsprogrammet är i dag inte tillräckligt. Arbetsgivare efterfrågar mer praktisk erfarenhet.
– Praktiken är en unik möjlighet för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och det känns jättebra att Siba som är en stor kedja och känt varumärke satsar på detta med kvalité. Vi har ju varit oroliga att de subventioner som regeringen ger arbetsgivare som tar emot yrkesintroduktions-praktikanter ska sätta pengarna före kvalitén, säger Lennart Grönberg, utbildningspolitisk ombudsman på Handels.  

Det är Handelns Yrkesnämnd som sköter yrkespraktiken åt parterna.
– Det är jätteroligt! Vi är ute på en turné nu där vi träffar alla ungdomar i årskurs tre som går handelsprogrammet och de är mycket intresserade av yrkespraktiken. Vi har redan andra företag som är på gång. Det har varit en lång informationsprocess men nu har det lossnat, säger Anders Rehn, vd på Handelns Yrkesnämnd.

Varför har det dröjt så länge?
– Jag sms:ade alla som gick ut handelsprogrammet förra året och av dem svarade en handfull.  Intresset var alltså inte så stort. Många skulle resa, andra jobbade med helt andra saker och några hade redan fått jobb, säger Anders Rehn, vd på Handelns Yrkesnämnd.

Fakta

Vem praktiserar?
Alla som har gått ut handelsprogrammet med godkänt och är under 21 år kan göra yrkespraktik. Eleven ska hitta praktikplatsen själv och kontakta arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste sedan ansöka till Yrkesnämnden.

Vad är yrkespraktik?

Yrkespraktiken är en arbetsplatsförlagd utbildning på 12 månader. 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning och på arbetsplatsen ska det finnas en handledare. Eleven ska också få stöd från en central samordnare av praktiken. Under praktiken får eleven minst  75 procent av en heltidslön.

Vem handleder?
Handledaren ska vara skicklig i yrket och ha intresse för uppdraget, ungdomars villkor och utveckling och ha genomgått handledarutbildning. Handledarutbildningen är digital och består av film varvat med övningar och uppgifter i fem steg. Handledaren har rätt till förhöjd lön enligt reglerna för personliga tillägg i kollektivavtalet. Arbetsmarknadsdepartementet har föreslagit att företag som har yrkespraktikanter ska kunna få ett handledarstöd på 2 500 kronor i månaden. Det kan bli verklighet först 2014.

Hur går det till?
Yrkespraktiken delas upp i ett uppdrag för varje månad (till exempel möte med kunden, grupp och ledarskap, säkra spelregler, lönsam butik). Månad elva ägnas åt någon form av specialisering. Tolfte är valfri. Varje månadsuppdrag fokuserar också på en eller flera av sju så kallade branschkompetenser (sälj, service, initiativ, samarbete, kommunikation, etik, struktur) som eleven ska ha tillgodogjort sig när praktiken är över.  Som bevis för att man genomgått yrkespraktik får man ett yrkesbevis från Yrkesnämnden. Eleven kan också tillgodoräkna sig två års branschvana efter praktiken.

Så söker du

Ta kontakt med en butik.
Kom överens om när praktiken ska börja och vem som ska vara din handledare.
Sedan ansöker butiken till Handelns Yrkesnämnd.
Läs mer på yrkespraktik.se