Jag har arbetat i butik i cirka två år och undrar hur man kan räkna sin branschvana?
Therese, butiksanställd

Svar:
Arbetstagare med ordinarie arbetstid  om minst 10 timmar per vecka – som är anställd under hela månaden – tjänar in en branschvanemånad även om arbetstagaren på grund av schemaläggningen inte kommit att arbeta minst 44 timmar under månaden.

All ordinarie arbetstid + mertid under månaden räknas samman. Det spelar ingen roll om arbetstagaren inte varit anställd under hela månaden, även flera korta anställningar under månaden får räknas ihop. När arbetstagaren har en ordinarie arbetstid + mertid om sammanlagt minst 44 timmar under en månad kvalificerar man sig för en branschvanemånad.

Exempel: Eva har en ordinarie arbetstid om 9 timmar per vecka under månaden.
11 x 4.34 (veckogenomsnitt på 1 år) = 47 t/v och har därmed en branschvanemånad.

Tillämpningen av denna tolkning gäller från och med 1 april 2014. För personer som i och med den nya tolkningen ska flyttas upp i branschvanesteg gäller den högre lönen från april 2014, det vill säga inte med någon retroaktivitet. Anställningstiden bakåt i tiden ligger dock till grund för beräkning av branschvana.
Claudio Estrada, Handels Direkt