I Socialdemokraternas handlingsplan för jämställdhet som presenterades förra veckan föreslås en lagstiftning mot att stapla visstidsanställningar på varandra. Har man jobbat i två år hos en arbetsgivare under maximalt fem år ska man ha rätt till en fast anställning, menar S.
Detta liknar det som Handels redan infört i kollektivavtal för butiksanställda.
– Effekten kan bli att visstidsanställda kastas ut när tidsgränsen för tillsvidareanställning närmar sig. Men om lagen hindrar stapling av olika anställningsformer är det bra, säger Handels tillträdande ordförande Susanna Gideonsson.

Partiet sträcker sig inte så långt som till att avskaffa anställningsformen allmän visstid, som den borgerliga regeringen införde i lagen om anställningsskydd 2007. Trots att Handels krävt att allmän visstid ska bort, är Susanna Gideonsson positiv.
– Vi hade gärna velat ha mer, men jag är ändå nöjd att Socialdemokraterna inser problematiken för många kvinnor i handeln, restaurangbranschen och kommunerna. Med den stora andelen visstidsanställda i vår bransch är det svårt att utveckla yrkesrollen.

Hon välkomnar Socialdemokraternas skrivning om att normen på arbetsmarknaden ska vara fasta jobb. Likaså att partiet har en politik för rätt till heltid. Den ska börja i kommunsektorn men förväntas spridas till bland annat handeln.
Dessutom finns en av Handels hjärtfrågor med bland S-förslagen:
– Jag är jätteglad att partiet vill lagstifta om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Fakta:

Visstid i lag och avtal

Allmän visstidsanställning infördes i lagen om anställningsskydd (las) 2007. Den ersatte de tidigare visstidsanställningarna: säsongsanställning, projektanställning, och anställning vid arbetsanhopning.

Med den nya lagen gavs arbetsgivare rätt att anställa på allmän visstid utan att behöva motivera varför. Exempelvis möjliggörs inhopp på kort tid utan att den anställda ersätter en viss person. Allmän visstid ses som den mest otrygga formen av anställning.

Efter två som anställd på allmän visstid ska en arbetstagare bli tillsvidareanställd. I praktiken kan dock tiden som tidsbegränsat anställd förlängas genom att allmän visstid kombineras med vikariat och provanställning.

Enligt detaljhandelsavtalet med Svensk Handel blir en arbetstagare tillsvidareanställd efter ett års tidsbegränsad anställning eller två års vikariat inom en femårsperiod.

Enligt kooperationens butiksavtal blir man tillsvidareanställd efter 24 månader på vikariat och annan tidsbegränsad anställning inom fem år.