Jag tänkte höra vilken skyldighet man har att ta på sig extratider utöver sina schemalagda arbetspass. Vår chef tycker nämligen inte att fritidssysslor som till exempel träning är en anledning till att tacka nej till ett arbetspass utanför sina schemalagda timmar.
Marie

Svar: Är du heltidsanställd har arbetsgivaren rätt att beordra övertid när denne anser att det är nödvändigt att arbete utförs på annan tid än ordinarie arbetstid. För det fall du är deltidsanställd så är du dock endast skyldig att arbeta de timmar (den sysselsättningsgrad) som framgår av ditt anställningskontrakt. I ett sådant fall har du således full rätt att tacka nej till extrapass utan att ens behöva ange skälet härtill.
Caroline Terranchie, Handels Direkt