På onsdagskvällen svarade facket Seko och arbetsgivarorganisationen Almega ja till medlarnas bud och därmed är tågstrejken över. ”Ett genombrott när det gäller att stoppa missbruket av deltider och timanställningar”, säger Seko. ”En fortsatt och utvidgad strejk skulle fått oproportionerliga konsekvenser. Därför var vi tvungna att acceptera ett avtal som inte är bra”, säger Almega.

Innan parterna kom överens hann Handels varsla om sympatistrejk på sex av Bring Frigos lager. Det dras nu tillbaka.
– Jag skulle vilja säga grattis till Seko, och hela fackföreningsrörelsen. Seko har lyckats få till en reglering av otrygga anställningar som vi ska ta med oss i framtida avtal i andra fackförbund, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Överenskommelsen innebär i korthet att alla timanställdas löner höjs. Det blir dyrare att ha timanställda och billigare med fast anställd personal i stället. Dessutom har man kommit överens om att både fack och arbetsgivare ska sträva efter att ha fast personal på heltid.