– Vi har haft ganska många anmälningar, ändå vet jag att det finns ett stort mörkertal av olyckor som inte kommer fram i statistiken. Folk som halkar, klämmer eller skär sig utan att säga till, säger Ramajana Rizvic, skyddsombud på Ica Maxi i Haninge.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att olyckor som leder till sjukskrivning ökar inom handeln och ligger på drygt 500 anmälningar per år. Det är särskilt kvinnorna som är utsatta. Av 1533 anmälningar som gjordes mellan 2011-2013 gällde över 70 procent kvinnor. 
De flesta som skadades var unga butiksbiträden mellan 18 och 24 år och de flesta arbetade inom ”livsmedelshandeln med brett sortiment”, som exempelvis Ica Maxi, Willys eller Coop Forum.

 Ica Maxi i Haninge är tillsammans med Ica Maxi i Nacka de butiker i Sverige som har högst antal anmälningar med 15 respektive 12 anmälda olyckor under treårsperioden.
– Anledningen till att vi har högre siffror jämfört med andra butiker är att vi anmäler flitigare, tror Ramajana Rizvic.

Hon menar att det är viktigt att anmäla, både för att förebygga fortsatta olycksfall men också för att dokumentera det inträffade om det skulle bli framtida komplikationer för personen som skadat sig.
– Hos oss har folk skurit sig, halkat och kört in i grejer med trucken. Vi har all skyddsutrustning vi behöver, problemet är att folk är stressade och inte tar sig tid att använda den, säger hon.

Enligt Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket, är handeln inte mer riskfylld än någon annan bransch, men har sina specifika olycksriskområden.
– Rån och våldshot är exempel på olyckor som butiksbiträden anmäler oftare än andra yrkesgrupper, säger han.
– Annars är det hala golv, knivar, skärmaskiner och truckar som ger upphov till de flesta olyckorna och som ökar inom handeln.

 

Fakta:

 

Arbetsmiljöverket letar halkrisker

Många arbetsplatser inom parti- och detaljhandeln kommer att få besök av Arbetsmiljöverket i sommar då en omfattande inspektion med fokus på fallolyckor drar igång över hela landet.
-- Alla kan halka eller snubbla var som helst oavsett ålder, yrke eller hälsotillstånd och följderna kan bli allvarliga, men problemen är ofta enkla och billiga att åtgärda, säger Ingegerd Glimberg projektledare för insatsen.

De vanligaste orsakerna är halt golv eller oordning i gångutrymmen.
-- Arbetsgivare behöver undanröja orsakerna till att man halkar exempelvis på blöta eller flottiga golv, lösa sladdar eller verktyg och pallar, säger hon.

Totalt 5000 halkolyckor leder till sjukskrivning varje år.