Sedan anställningsformen ”allmän visstid” fördes in i lagen om anställningsskydd 2007 har de mest otrygga visstidsanställningarna i detaljhandeln ökat. Tryggare former av tidsbegränsade anställningar, som vikariat och provanställning, har minskat. Enligt Handels rapport ökar risken för att människor fastnar i otrygga jobb under lång tid.

Det utbredda deltidsarbetet bidrar starkt till otryggheten. Många arbetsgivare håller sin bemanning flexibel genom att personalens schemalagda tid konsekvent är lägre än behovet av arbetskraft. Deltidsanställda hänvisas till en ständig jakt på fler timmar i konkurrens med sina arbetskamrater.
– Otryggheten gör människor sjuka. När all tid är möjlig arbetstid går det inte att planera sitt liv, säger Susanna Gideonsson.

Handels varnar för att anställda delas upp i ett A- och ett B-lag. De som har de mest otrygga anställningarna får också enklare arbetsuppgifter och minst kompetensutveckling.
Facket vill skapa flexibilitet genom att anställda har breda kunskaper.
– Med större yrkeskunnande kan man gå mellan olika arbetsuppgifter och få tryggare jobb på fler timmar, säger Susanna Gideonsson.

Inför riksdagsvalet kräver Handels att politikerna gör jobben tryggare på tre sätt: Slopa allmän visstid, stärk rätten i las till fler timmar vid utökat behöv av arbetskraft, och minska arbetsgivarnas rätt att använda bemanningsföretag.

Socialdemokraterna går till val på att visstidsanställningar inte ska kunna staplas på varandra mer än två år, vilket liknar de villkor som redan finns i Handels kollektivavtal för butiksanställda. S lovar däremot inte att ta bort allmän visstid.

Fakta:

Handels rapport
om otrygga jobb

  • Nära 30 procent av arbetarna i detaljhandeln har en tidsbegränsad anställning. 62 procent av dem jobbar deltid.
  • 98 procent av Handels medlemmar vill ha tillsvidareanställning.
  • Inom handeln jobbar 88 procent av kvinnorna kvar på en deltidstjänst efter fem år.
  • Av Handelsmedlemmar med tidbegränsad anställning har 34 procent haft det i mer än fyra år.
  • 69 procent av kvinnorna i detaljhandeln jobbar deltid. Bara 13 procent säger att de gör det för att de inte vill jobba heltid.
  • Av behovsanställda Handelsmedlemmar oroar sig 41 procent ofta för att bli av med jobbet. Bland tillsvidareanställda på heltid är det 21 procent.

Källa: Otrygghet och flexibilitet. Om anställningsvillkor och konsekvenser av arbetsgivares bemanningspolitik i handeln.

Av Handels utredare Josefine Boman och Anton Strömbäck.

Fakta:

Visstid i lag och avtal

Allmän visstidsanställning (AVA) infördes i lagen om anställningsskydd (las) 2007.  Den ger arbetsgivare rätt att anställa på visstid utan att behöva motivera varför. Exempelvis möjliggörs inhopp på kort tid utan att den anställda ersätter en viss person.

Efter två som anställd på AVA ska en arbetstagare bli tillsvidareanställd. I praktiken kan dock tiden som tidsbegränsat anställd förlängas genom att AVA kombineras med vikariat och provanställning.

Enligt detaljhandelsavtalet med Svensk Handel blir en arbetstagare tillsvidareanställd efter ett års tidsbegränsad anställning eller två års vikariat inom en femårsperiod.

Enligt kooperationens butiksavtal blir man tillsvidareanställd efter 24 månader på vikariat och annan tidsbegränsad anställning inom fem år.