– Om du slår upp alla synonymer till trakasserier av lynnig chef skulle de ha uppfyllts hos oss. Men nu tar vi lärdom av det som hänt och slutar älta, säger Johan Grendal.

Handelsnytt träffar honom och flera av hans kollegor när de är på kurs för nystartade fackklubbar. Deras tro på att förändring är möjlig är stark.
 Vägen dit började med ett brev.
– Hade hon inte skrivit till Handels, och berättat då vet jag inte hur det skulle vara i dag. Jag är henne evigt tacksam, säger Johan Grendal.

Vi kan kalla henne Ulla. Hon som fick nog. Sa upp sig själv. Skrev ner alla missförhållanden hon ansåg fanns och postade det till Handels hösten 2011. I brevet stod vad 20-talet anställda senare vittnade om. En handlare som många upplevde sig illa behandlade av. Handels anmälde till Arbetsmiljöverket som hotade med böter. Handlaren lovade bättring. Så rullade det på.

Butiken skapade rubriker i media.
– Jag hade en oro att min omgivning skulle se på mig som en idiot som jobbade under dessa omständigheter. Man vill ju kunna gå rak i ryggen till jobbet och vara stolt över sin arbetsplats, säger Bengt Palmgren som tillägger att han personligen inte varit utsatt.
Även kunderna frågade. Hur har ni det egentligen? Alla anställda blev inte heller utsatta. Butiken är stor, runt 80 personer jobbar här.
I november förra året konstaterade en oberoende utredning att många anställda fortfarande upplevde att de blev påhoppade och utskällda av handlaren och att de hade för höga lojalitetskrav på sig. Handlaren rekommenderades jobbpaus. Men vid årsskiftet hände något.
– Jag började känna att det här går framåt. Handlaren visade på förändring och de anställda ville se framåt. Det var första gången jag kände så, säger Patrik Bohman på Handels i Trollhättan.

I januari tog Ica-handlarnas ansvarsnämnd upp frågan. I februari kom beskedet: Är inte arbetsmiljön bra till februari 2015, riskerar handlaren att behöva sälja butiken.
I mars bildade de anställda fackklubb.
– Handlaren är en helt annan person. Vi tror på det här även om det finns mycket att bevisa, säger Anette Andersson.

Hon är ordförande i den nybildade klubben på arbetsplatsen. Genom den hoppas de få inflytande på arbetsplatsen. Att det dröjt beror bland annat på att de hamnade mellan stolarna när de tvingades byta ombudsman. Det stödet är enormt viktigt, menar de.
– Och handlaren vill det här. Det känns bra. Vi har en jäkligt bra butik, säger Bengt Palmgren.

Bakgrund

Flera år med krav på bättring

2011
November:
En före detta anställd skickar ett brev till Handels där hon berättar om hur dåligt anställda mår på Ica Kvantum i Stenungsund.  Arbetsmiljöverket, AV,  gör en ny inspektion. Nya krav ställs.
2012
Mars:
Handels anmäler butikens psykosociala arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket, som  hotar med böter om inte handlaren förbättrar arbetsmiljön till den 15 juni.
2013
Januari
: AV ställer fler krav. De anställda ska få hjälp att bearbeta situationen på arbetsplatsen.  Handlaren har till juni på sig att leva upp till kraven.
Juni: AV gör ett nytt besök. Fler krav ställs, exempelvis ska hjälp tas av en oberoende extern resurs för att utreda den psykosociala arbetsmiljön, därefter ska en tidsatt handlingsplan tas fram.
November: Utredningen konstaterar att anställda fortfarande upplever sig utsatta för kränkande särbehandling. En ny handlingsplan tas fram.
2014
Januari:
Ica-handlarnas ansvarsnämnd diskuterar frågan.
Sedan bildandet har endast fyra  fall nått nämnden.
Februari: Ica-handlarna varnar handlaren. Förbättras inte arbetsmiljön riskerar handlaren att behöva sälja butiken. En oberoende expert ska även utses som stöd till handlaren.
Mars: De anställda bildar fackklubb.
2015
Februari:
AV ska göra en ny uppföljning. Är inte arbetsmiljön bra riskerar handlaren böter på nära en miljon kronor.

Tips

Gör så här om ni har dålig arbetsmiljö

Vänd dig till facket. De kan hjälpa dig i kontakten med arbetsgivaren.

Kontakta Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket granskar arbetsmiljön och kan kräva att handlingsplaner mot trakasserier finns och följs.

Lös inte problemet själv. Koppla in företagshälsovården eller ta in professionell hjälp utifrån.

Dokumentera alltid. Skriv ner allt och noggrant. Håll dig till fakta.
Källa: När någon mobbas på jobbet, LO.