– Hon var ålagd att titta över alla kostnader i butiken. En av besparingarna var att byta ut mig på söndagarna mot en yngre kollega. Jag känner mig åldersdiskriminerad, säger den anställde.

Enligt Abed Al Saffar, vd på Ur & Penn, har alla butikschefer utbildats för att ta ett större ansvar över den egna butikens ekonomi. Schemaändringar är en del av det projektet.

– Vi har centralt tagit fram underlag för schemaläggning utifrån principen högst bemanning när kundflödet är störst. I flera fall har ob-timmar försvunnit från hela butiken då vi dragit ner bemanning på helger om försäljningen är låg. Detta har tyvärr uppfattats som dåligt bland vissa medarbetare, men det är faktiskt väldigt många som är glada över att få mer ledig tid på kvällar och helger.

– Vi vill gärna erbjuda unga jobb. Men vi använder oss självklart inte av direkt-, eller indirekt åldersdiskriminering när vi presenterar underlag till våra butikschefer, säger Abed Al Saffar.

En av Ur & Penns butikschefer som Handelsnytt pratat med menar att sparkraven ändå kan innebära att de som är äldst i butiken kommer i kläm.

– Oavsett om man vill eller inte så blir det en konsekvens när man försöker hitta besparingar. Yngre har ofta lägre lön och därmed lägre ob, säger butikschefen, som inte jobbar i samma butik som den anställde.

Den anställde säger att hon mått dåligt efter schemaändringen.

– Jag ha varit både ledsen och arg. Det blir väldigt svårt att leva på lönen nu. Har man bara drygt halvtid så betyder ob:t jättemycket, säger hon.

Fakta

Förbudet mot diskriminering på grund av ålder innebär att arbetsgivare inte får diskriminera någon som är anställd, arbetssökande, praktikant eller inhyrd personal om det har samband med ålder. Diskriminering innebär särbehandling, det vill säga att lika fall behandlas olika utan saklig motivering.
Diskrimineringslagen 2008:567
kapitel 1, 5 §

Inga domar inom handeln

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har sedan lagen om åldersdiskriminering inom arbetslivet trädde i kraft 2009 inte prövat några ärenden inom handeln.

Inte heller hos LO-TCO rättsskydd, som är fackets jurister, finns några prövade fall av åldersdiskriminering inom handeln.