– Idén kläcktes för åtta år sedan. Vi ville hitta ett sätt att nå alla arbetsplatser, även dem utan ombud, för att informera om nya avtal och om lokala satsningar inom avdelningen, säger Suzanne Jensinger som administrerar centrumsamordnarna.

Upplägget blev att utse en eller ett par förtroendevalda som gör regelbundna besök i butikerna och som alla butiksanställda inom ett köpcentrum ska kunna vända sig till. 

– Det har varit en lyckosam satsning. Vi har nu sammanlagt tio centrumsamordnare på sju av köpcentrumen runt Malmö. De är anställda fyra timmar i veckan av facket för att informera och värva medlemmar. Förra året värvade de 35 nya medlemmar. I år hoppas vi på 65.