I slutet av juni vände sig tre anställda till Handels. De berättade att de gråter på jobbet och att ägaren beter sig hånfullt och sarkastiskt. Facket krävde att arbetsmiljön förbättrades och gav arbetsgivaren till mitten av juli på sig att skriftligen svara på hur det skulle göras.

Enligt ägaren mår personalen dåligt på grund av neddragningar. De samarbetar inte och vägrar göra arbetsuppgifter vilket leder till ett dåligt arbetsklimat. Men extern hjälp har tagits in och det arbetet ska påbörjas efter semestrarna.

Handels är inte nöjt med det svaret.
– Det är inte ett godtagbart svar. Det är vagt och min bedömning är att kompetens för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete saknas, säger Daniel P Ericsson ombudsman på Handels i Luleå.

Nu vill Handels att Arbetsmiljöverket tar över ärendet. Arbetsmiljöverket har ännu inte fattat beslut.