Det råder hysch-hysch kring det senaste steget i fackets och arbetsgivarnas gemensamma arbetsgrupp för att skapa fler heltidstjänster i detaljhandeln. Parterna berättar nu att försöksprojekt har inletts på cirka tio arbetsställen inom ett antal olika företag.
– Det är butiker inom livsmedel och konfektion. Men det är viktigt att de får jobba ostört, därför talar vi inte om vilka företag och arbetsplatser som ingår, säger Handels förste vice ordförande Tommy Tillgren.

Projekten har startats vid olika tidpunkter sedan i våras, och de kommer att pågå mellan 12 och 24 månader.
– Vi testar olika metodiker utifrån enskilda arbetsplatsers olika förutsättningar. Syftet är att skapa fler heltidstjänster och större deltider, säger Tommy Tillgren.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl säger att nyckeln till förändring är att både fack och företag vågar tänka nytt och bryta invanda mönster. Ett exempel kan vara när arbetstiden förläggs.
– Den som vill ha fler timmar på schemat behöver troligen vara beredd att arbeta mer på kvällar och helger, säger Mattias Dahl.

Om det visar sig att inslag i kollektivavtalet hindrar utvecklingen mot fler heltider kan det bli aktuellt att pröva vissa undantag.
– Om parterna är överens kan vi testa lokalt i en kontrollerad miljö. Det kan till exempel gälla schematekniska regler, säger Mattias Dahl.
Kollektivavtalets regler för ob-ersättning har heltidsgruppen inte mandat att mixtra med, även om många arbetsgivare ofta anger dem som ett hinder för att erbjuda fler heltider.

Heltidsgruppen

Har arbetat sedan 2010

Heltidsgruppen, med representanter från facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel och KFO, tillsattes 2010 och fick 2012 nya uppgifter.

Målet är att utveckla möjligheterna att erbjuda butiksanställda anställning på heltid. Arbetet skulle enligt planen vara klart 2014, men har försenats.