Man framhåller att elevernas respektlöshet mot lärarna är orsaken till den svenska skolans misslyckande. Man säger att ”ungdomen får skylla sig själv för att de går arbetslösa när de inte anstränger sig tillräckligt för att hitta ett jobb”.

Denna typ av förenklade och generaliserande förklaringsmodeller är djupt orättvisa mot den uppväxande generationen. Att tillskriva ungdomen de misslyckanden, som begåtts av de som byggt vårt samhälle, är djupt orättvist och kränkande.

De försämrade studieresultaten är en direkt följd av den förda politiken. Alla beslut som fattas utan hänsyn till de som berörs, utifrån ideologiska ståndpunkter, utan grund i forskning eller vetenskap har lett till att förutsättningarna för både elever och lärare försämrats.

Att ungdomarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan delvis förklaras med gubbar på över 65 år, för de är oftast män, som vägrar att gå i pension och lämna över till de yngre. Man väljer att stanna kvar och hindrar nyrekrytering på arbetsplatserna. Och detta premieras av staten med lägre arbetsgivaravgift. Missbruk av bemanningsbolag, med utlandsregistrerad arbetskraft, är ett annat problem som ofta konkurrerar om jobben med våra egna ungdomar.

Så lägg ner. Sluta skylla på ungdomarna och se i stället till att utforma skol- och arbetsmarknadspolitiken så att förutsättningarna för skolväsendet förbättras och att likvärdiga villkor på arbetsmarknaden lanseras.

Kari Parman (S)
Gnosjö