Det goda samhället är ett samhälle där tolerans och öppenhet inte sätts på undantag. Ett samhälle med ökad rädsla och otrygghet göder rasism och stänger gränser mot global solidaritet och gemenskap.

Högerkrafterna i Sveriges regering har steg för steg nedmonterat den svenska modellen. Gjort inte minst kvinnlig arbetskraft till nutidens ”daglönare” där mobilen kallar om du är önskad.

Det är dags att återupprätta den svenska modellen som bygger på trygghet, solidaritet och rättvisa. Ett samhälle med starka sociala försäkringar som ger medborgarna nya chanser i en föränderlig värld.

Ge våra barn och ungdomar en tro på framtidssamhället, kraftsamla för arbete och kunskaper.
Ett kan du göra: rösta den 14 september. Rösta på en framtidspolitik.

Handels Pensionärsklubb i Nordöstra Skåne
Lars Olin, ordförande