Från första oktober ska arbetslösa kunna gå en kortare utbildning, på max tre veckor, med a-kassa.
– Det här är ett steg i rätt riktning och någonting som vi önskat länge. A-kassan är en intjänad försäkring. Du har jobbat för att kunna ta del av den. Blir du arbetslös och möjligheter till jobb ökar med en utbildning ska du kunna gå den med bibehållen a-kassa, säger Susanna Gideonsson som är ordförande på Handels.

Grundregeln är fortfarande att den som studerar inte ska ha a-kassa. Men redan i dag finns undantag.  Dem förtydligar nu regeringen.  Intyget på att man hoppar av studierna vid jobb tas bort. Studierna får inte vara på mer än 50 procent och som längst pågå en termin, 20 veckor. Tidigare fanns inga sådana tidsgränser.

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober.