Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel åker på valturné till nio städer där lokala politiker får debattera handeln och jobben. Den hetaste valfrågan är arbetsgivaravgifterna för unga, som den borgerliga regeringen sänkt. Socialdemokraterna vill återställa nivåerna om de får regeringsmakten. Det vill absolut inte handelsarbetsgivarna.
– Handeln är den bransch som anställer flest unga. Det kostar branschen fyra miljarder kronor om arbetsgivaravgifterna höjs. Det motsvarar 14 000 jobb, säger Martina Elfgren Lilja, biträdande näringspolitisk chef på Svensk Handel.
Hon pekar på en undersökning där 44 procent av de svarande butikscheferna sagt att de skulle avstå från nyrekrytering om arbetsgivaravgiften höjdes.

Handels förbundsekonom Stefan Carlén anser tvärtemot Svensk Handel att de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga är en dyr och dålig reform.
– Det är bedrövligt att arbetsgivarna försöker skrämma unga anställda med att jobben hotas, när det i verkligheten är högre vinster de är ute efter. De 18 miljarder som subventionen kostar i år ger nästan inga nya jobb utan går rakt ner i fickan på företagens ägare.
Han hänvisar till Handels undersökning som visar att antalet sysselsatta ungdomar i butiker och lager inte ökat efter sänkningen av arbetsgivaravgifterna, tvärtom. Rapporter från utvärderingsinstitutet IFAU och forskningsinstitutet IFN pekar i samma riktning.

Martina Elfgren Lilja anser att subventionen av ungas anställningar kan ses som en del av välfärden.
– Det går att jämföra med barnbidrag och studiebidrag. Det gagnar alla att ungdomar kommer i jobb, säger hon.
Stefan Carlén anser tvärtom att subventionen är ett hinder för ungas sysselsättning.
– Man tar bort många miljarder som kunde ha satsats på utbildning, traineejobb och arbetstillfällen i offentlig sektor.

Fakta:

Arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgiften för unga under 26 år sänktes av den borgerliga regeringen i två steg 2007 och 2009. Sänkningen innebar en halvering från 31,42 procent till 15,49 procent.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill återställa nivåerna, det vill säga ta bort subventionen, om de vinner riksdagsvalet i september.

I en undersökning som arbetsgivarorganisationen Svensk Handel låtit göra uppgav 44 procent av de svarande butikscheferna att de skulle avstå från nyrekrytering om arbetsgivaravgiften höjs. Svarsfrekvensen i undersökningen var dock så låg som 17 procent, och det går därför knappast att dra säkra slutsatser av den.

Facket Handels egen undersökning visar att andelen unga anställda i handeln inte ökat sedan subventionen infördes. Tvärtom har andelen unga minskat i både detaljhandeln och partihandeln.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har i en rapport dömt ut de sänkta arbetsgivaravgifterna som en dyr och ineffektiv reform. Kostnaden per skapat jobb är över 1 miljon kronor.

Per Skedinger på Institutet för Näringslivsforskning, INF, konstaterar i en rapport att de sänkta arbetsgivaravgifterna skapat mycket få nya jobb, men att vinsterna har ökat för företag som redan tidigare hade många unga anställda.

Fakta:

Svensk Handels valturné

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel ordnar debatter om handeln och jobben med lokala politiker i nio städer.

Turnén inleds i Falun 26 augusti och går vidare till Gävle, Uppsala, Luleå, Östersund, Borås, Jönköping, Norrköping och Nyköping.

Svensk Handels främsta valfråga gäller arbetsgivaravgifterna för unga. På agendan står också frågor om utbildning, säkerhet, regelförenkling och infrastruktur.