Vad gör du nu?
– Jag är anställd på deltid fram till nästa sommar som projektledare för Handels lagerprojekt. Jag ska ta fram underlag och göra inspel till våra deltagare i arbetsgruppen som ser över partihandelsavtalet.

Hur kan avtalet utvecklas?
– Arbetsgruppen som tillsattes i samband med avtalet 2013 har till uppdrag att ta fram ett nytt distributionsavtal som inte bara gäller traditionella lager utan också e-handel och postorder. Gruppen ska bland annat titta på arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid, de anställdas inflytande, anställningsformer och ob-tillägg. Vad som behöver göras kommer jag att diskutera med framför allt förtroendevalda på berörda arbetsplatser.

Arbetsgivarna kräver att få bort fackets veto mot arbete på kvällar och helger, medan många lagerarbetare absolut vill ha kvar den makten. Samtidigt kan lagerföretag ibland välja att byta till exempelvis Transports avtal. Hur kan man hitta fram till ett avtal som båda parter accepterar?
– Det blir en fråga för förhandling i avtalsrörelsen 2016. Det är inte bra att avtalen i lagerbranschen är så olika. Jag kommer också att prata med andra förbund, som Transport. Men också med forskare om utvecklingen inom logistik och distanshandel. Där sker enorma förändringar.

Hur trivs du med din nya roll på Handels?
– Bra. Det är ett spännande och viktigt uppdrag och jag får koncentrera mig på en sak. Det är en omställning jämfört med att vara förbundsordförande, men det var jag beredd på. Och jag jobbar 65 procent, så jag har också tid till annat.

Fakta

Arbetsgrupp om partihandelsavtalet

Arbetsgruppen tillsattes 2013 av facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel. Ska ta fram ett förslag till nytt riksavtal för lager, distribution och distanshandel.

Gruppen ska särskilt beakta:
• Arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid
• Reellt inflytande för de anställda
• Fysisk och psykisk arbetsmiljö
• Ob-ersättning respektive skifttillägg
• Anställningsformer
• Förutsägbarhet, enkelhet och tydlighet.

Gruppen ska samråda med företag och fackklubbar och även studera andra branscher och kollektivavtal.

Arbetet inleddes i september 2013 och ska vara klart i oktober 2015. Målet är ett nytt distributionsavtal som kan gälla från april 2016.