– Det pågår interna diskussioner, mer kan jag inte säga i dagsläget. Jag vill ta det här i rätt ordning, säger Animails vd Karl Prytz.

Det var i slutet av mars förra året som lagerarbetarna på Animail, som säljer djurfoder och tillbehör för husdjur på nätet, vände sig till sin dåvarande vd. De hade fått nog av övertid, låga löner och dålig arbetsmiljö och ville ha kollektivavtal. Kravet kom från gruppen men en person, som vi kan kalla Erik, ansågs vara den drivande kraften.  När Erik senare blev av med jobbet menade facket att det skedde på grund av Eriks fackliga engagemang och stämde företaget i Arbetsdomstolen.

Animail menade att avskedet berodde på andra saker. Den allvarligaste att Erik tagit emot mutor. Mutor som bestod i öl som den lokala jaktklubben gav lagerarbetarna, som tack för att de hjälpte dem med foder som annars skulle slängas.

Parterna har nu förlikats. Enligt Rättskyddet är Erik nöjd med förlikningen. Han har även fått nytt jobb.

Karl Prytz var nytillträdd vd när stämningen gjordes. Han sa då till Handelsnytt att ”vad det gäller kollektivavtal är mitt fokus nu att föra en dialog med de anställda. Så det är för tidigt att uttala sig om det”.  I dag säger han att det pågår diskussioner om att teckna kollektivavtal inom företaget.

Fakta

Skillnad uppsägning och avskedMan kan sägas upp av personliga skäl eller arbetsbrist. Vid uppsägning gäller uppsägningstid under den tiden får man lön.

Ett avskedande innebär att arbetsgivaren avslutar anställningen med omedelbar verkan och att den anställde inte har rätt till någon uppsägningstid. Avsked förutsätter att den anställde grovt misskött sig, exempelvis grov illojalitet, brottslighet gentemot arbetsgivaren eller arbetsvägran.