A-kassekontoren i Göteborg och Malmö stänger 31 mars och handläggarna som jobbar med att hjälpa andra att få a-kassa blir själva arbetslösa. Alla har blivit erbjudna att flytta till kontoren som ska vara kvar, i Eskilstuna och Luleå. Ingen nappade. Några har redan fått nya jobb, men de andra sägs upp. Drygt 30 personer jobbar på kontoren.
– Vi är naturligtvis inte nöjda med att man lägger ner två kontor. Men det är bra att arbetsgivaren tar ansvar och satsar på ett omställningspaket för de som får sluta, säger Mats Tillenius, fackklubbens ordförande på a-kassan.

Omställningspaketet ska underlätta för dem som blir utan jobb. De som börjar plugga får 90 procent av lönen i två år och 40 000 kronor för material- och kurskostnader. Får man ett nytt fast jobb betalar Handels a-kassa sex månadslöner till den nya arbetsgivaren. De som varken börjar plugga eller får nytt jobb får ett avgångsvederlag på tre månadslöner.

Eftersom ingen från Göteborg och Malmö ville flytta till kontoren i Eskilstuna och Luleå rekryteras nu ett 20-tal anställda dit. Sammanlagt blir besparingen tio tjänster.
– Våra administrationskostnader kommer minska och vi får effektivitetsvinster, har en extern utredning visat, säger a-kassans föreståndare Kim Sandberg.