Arbetsmiljöverket kräver att det ska finnas en särskild ventilation där hårfärgnings- och blekmedel blandas, vilket saknades på de två salongerna vid en inspektion för två år sedan. Företaget fick då krav på sig att undersöka om den allmänna ventilationen i salongerna var tillräcklig för att få bort skadliga kemikalier ur luften.

Trots upprepade besök och påminnelser under två års tid har ingenting skett. Arbetsmiljöverket satte därför ett slutdatum: Visa en åtgärdsplan före den 1 september eller riskera vite. Ingenting hände.

– Vi kommer att åka ut till salongen i Birsta den 16 september och kan de inte visa papper på att luften är undersökt och godkänd eller att de har en plan på hur luften ska renas så kommer Arbesmiljöverket att utdöma vite. Händer det ingenting efter det så kommer ytterligare ett förläggande med risk för nytt vite, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Ann-Cathrine Danielsson.

– Men det går inte att köpa sig fri genom att bara betala vitet. Man måste visa på åtgärder också.

Handelsnytt har försökt att nå ägaren Trude Larsson, som vid ett tidigare tillfälle uppgett att hon inte har några kommentarer.  

Företaget äger 17 salonger över hela landet. På övriga salonger har bristerna åtgärdats, enligt ägarens uppgifter till Arbetsmiljöverket. På salongen i Örnsköldsvik arbetar 4 personer. Salongen i Birsta har 16 anställda.