– Vi är besvikna, säger Catarina Persson klubbordförande.

38 fast anställda på Coop Forum Marieberg i Örebro kan komma att få sina tjänster omgjorda till deltid om Coops förslag går igenom. Coop vill även säga upp personal.  Förhandlingar pågår fortfarande.
– Det går inte att leva på en deltid. Vi är beskvikna på Coop, säger klubbordförande Catarina Persson som jobbat på Coop i 28 år.

Klubben anser att Coops förslag strider mot kollektivavtalet, där det står att parternas ambition är att skapa heltider. De vill att turordningslistan i lagen om anställningsskydd, las, ska följs. Den säger att en turordningslista, enligt principen ”sist in – först ut” ska följas vid arbetsbrist.

Coop bekräftar att förhandling pågår på Coop Forum Marieberg i Örebro, men livsmedelskedjan vill inte ge några kommentarer i dagsläget. Anledningen till omgörningen förklarar dock Kristofer Myrevik, informationschef på Coop, så här:
– Konkurrenssituationen är tuff. Vi har bland annat ett behov av personal- och organisationsförändringar för att nå lönsamhet. Vi måste bli mer flexibla och bättre på att möta kundernas efterfrågan.

Det är inte första gången som Coop försöker skära i de anställdas arbetstidsmått. På Coop Boländerna i Uppsala ska anställda gå ner i tid i oktober. Men förhandlingar pågår och efter många turer har klubben fått igenom några av sina ändringar. I Halmstad, Borlänge och Kalmar förhandlade klubbarna så att några blev uppsagda istället för att alla fick färre timmar. Några anställda på dessa butiker fick dock gå ner i tid ändå.

Fakta:

Förhandlingar pågårPå Coop Forum Marieberg, Örebro, jobbar totalt 69 anställda, 38 av dem är tillsvidareanställda. Av dem har 14 heltid. Men majoriteten jobbar över 25 timmar i vecka.  Enligt Coops första förslag skulle alla utom de med ansvarstjänster tvingas till 25 timmar i veckan. För de med ansvar gällde 30 timmar i veckan.  I dagsläget är ingenting klart utan förhandlingar pågår.

Nyligen lades Coop Forum i Lillån, Örebro, ner. Alla sades upp. Men några av de 42 fast anställda fick jobb på Coop Forum i Örebro. Runt hälften av de som idag jobbar på stormarknaden kommer från Lillån.  Då Lillån hade gemensam turordning med Marieberg drabbades 20-talet visstidare på Marieberg. De fick inte sina kontrakt förlängda.