Under sommaren beslutade LO att den lagerterminal i Malmö som transportföretaget Alwex tog över från Coop 2011 ska ha Handels avtal. Beslutet tog fasta på att verksamheten är att betrakta som i huvudsak ett lager inom detalj- och grossisthandeln. Verksamheten var i stort sett oförändrad sedan Coop lämnade över till Alwex. Därmed ska Handels avtal gälla, trots att Alwex tillhör Biltrafikens arbetsgivareförbund och i andra fall har kollektivavtal med Transport. Sedan 1 september gäller därför Handels partihandelsavtal på arbetsplatsen.

Enligt Handels förlorade Alwex anställda mellan 1 500 och 10 000 kronor var varje månad under den tid som Transports avtal tillämpades. Arbetsgivaren har gått med på att betala stora delar av lönekraven till de anställda. Sammanlagt rör det sig om miljonbelopp.

När LO i våras avgjorde gränstvisten kring dryckeslagret Lagena i Jordbro bedömdes det genom sin nära koppling till Systembolaget också vara ett lager inom detalj- och grossisthandeln. Därför ska Handels avtal gälla, menade LO-styrelsen. Lagena har bytt namn till JF Hillebrand, och verksamheten i Jordbro sköts av logistikföretaget DHL Supply Chain.