Aditro Logistics i Borås är den åttonde gränstvisten mellan Handels och Transport som hamnat på LO:s bord sedan 2007. Inget annat avtalsområde har haft lika många tvister i LO-styrelsen under samma tid. Tvisterna handlar om lagerverksamhet (Handels område) som tagits över av ett speditionsföretag (Transport).

LO:s ombudsman Hans Forsberg säger att anläggningar som i huvudsak är detalj- och grossisthandelslager ska ha Handels avtal, även då de drivs av speditionsföretag.
Rena omlastningsterminaler är däremot Transports område (se faktaruta).

Hans Forsberg har en uppfattning om hur man ska få slut på de till synes ändlösa gränstvisterna mellan Handels och Transport:
– Det bästa vore en överenskommelse mellan förbunden som reglerar gränsen.

Det är svårt, anser Handels avtalssekreterare Per Bardh och hänvisar till förbundens skilda synsätt i frågan:
– Vi anser att verksamhetens art ska avgöra avtalsområdet, medan Transport tycker att företagets inriktning ska styra. Det öppnar för avtals-shopping där arbetsgivaren kan välja vilket avtal som ska gälla. Och Transports avtal är billigare än Handels.

Per Bardh anser att LO:s avgörande i tvisterna om Lagena och Alwex ger stöd för Handels uppfattning. De två utslagen kan leda till fler avtalsbyten, menar han.
– Vi vet att det finns fler arbetsplatser som borde tillfalla Handels i konsekvens av de prövade ärendena.

Enligt Per Bardh är den stora skillnaden mellan Handels och Transports avtal en drivkraft för handelsarbetsgivare att leja ut sin logistikverksamhet till speditionsföretag. Problematiken finns med i diskussionerna om ett nytt distributionsavtal mellan Handels och Svensk Handel.
– Vi vill skapa ett avtal som är attraktivt för både anställda och arbetsgivare. Om vi lyckas behöver arbetsgivare inte snegla på andra lösningar.

Handelsnytt har sökt ansvarig person inom Transport för en kommentar.

Fakta:

Lager och omlastningsterminaler

Lager i detalj- och grossisthandeln: Hit kommer varor som läggs på lager, för att sedan plockas och packas när det kommer en order. Handels avtalsområde.

Omlastningsterminal: Här omlastas varor som redan vid ankomst har en färdig destination. Transports avtalsområde.

Om båda verksamheterna förekommer på samma anläggning gäller det att avgöra vilken av dem som arbetarna jobbar mest med.