Tillsammans med Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, har Lars-Anders Häggström fått LO-styrelsens uppdrag att utvärdera fackets valrörelse.
– Vi ska bland annat analysera valresultatet och titta på hur LO och förbunden har genomfört valrörelsen, om målen nåtts och bedöma genomslaget för fackets politiska agenda, säger Lars-Anders Häggström.

LO:s politiska krav i valrörelsen sammanfattades under rubrikerna full sysselsättning, bättre arbetsliv och utvecklad välfärd. Över 200 000 väljare ringdes upp, varav Handels ringde 37 000. Facket kampanjade också genom valfilmer, i sociala medier och på arbetsplatser.

Häggströms och Pellings utvärdering ska redovisas i en rapport senast 30 november.