De anställda i lågprisbutiken riskerar förslitningsskador om inte arbetsgivaren förbättrar arbetsmiljön, hävdar Arbetsmiljöverket. Tunga lyft och arbete med händerna över axelhöjd sliter på kroppen, och det saknas tekniska hjälpmedel som gör jobbet lättare. Personalen vet inte hur de ska jobba för att skona kroppen, och butikschefen har för dålig kunskap om arbetsmiljöarbete.

En lång rad brister framkom vid Arbetsmiljöverkets inspektion i januari, och myndigheten anser inte att företaget rättat till dem sedan dess. I ett skarpt formulerat föreläggande uppmanar verket nu företaget att vidta åtgärder på tio punkter. Det handlar om att införa tekniska hjälpmedel och minimera slitsamma arbetsställningar. Personal och chefer ska utbildas och en arbetsmiljöpolicy skrivas.

Företaget får tre till fem månader på sig att åtgärda bristerna. Annars hotar vite på 100 000 kronor och förbud att hantera pallar och varor manuellt.
Andreas Stagliano i Dollarstores ledningsgrupp tar allvarligt på kritiken.
– Företaget har vuxit snabbt och vi har missat i kommunikationen av de rutiner som finns för systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu tillsätter vi extra resurser och tar hjälp av företagshälsovård för att rätta till bristerna. Bland annat kommer vi att skaffa tekniska lyfthjälpmedel, säger Andreas Stagliano.