Arbetsgivaren säger att jag inte får lämna arbetsplatsen under min rast, stämmer det?
Nettan, frisör

Svar: Du har rätt att lämna arbetsplatsen under din rast, eftersom rasten är obetald. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, Frisöravtalet, har du rätt till 1 timmes lunchrast. Om du har önskemål om en kortare rast så kan du och din arbetsgivare komma överens om det. Den ska dock vara minst 30 minuter. Om det vid något specifikt tillfälle inte finns möjlighet att ta ut lunchrast, ska den tiden ersättas med ordinarie lön samt 50 procent tillägg. För behörig och obehörig frisör samt elev i nivå 4, beräknas tillägget på respektive garantilön. För övriga anställda beräknas tillägget på den fasta lönen.
Susanne Elton, Handels Direkt