Jag har ansökt om föräldraledigt varje måndag i ett halvår, en vecka under hösten samt två veckor under jul och nyår. Kan arbetsgivaren neka mig ledigt?
Patrik, lagerarbetare

Svar: I ditt fall har du rätt till den ledighet du har ansökt om. Enligt Föräldraledighetslagen får ledigheten delas upp på högst tre perioder per kalenderår. I din ansökan gällande lediga måndagar finns en kontinuitet vilket vi tolkar som en period. Veckan under hösten räknas som en period och ledigheten vid jul och nyår räknas som en period. När ledigheten löper över ett årsskifte ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjas. Sammanfattningsvis räknas din ledighetsansökan som tre perioder under ett kalenderår och ska därmed beviljas.
Jaana Olsson, Handels Direkt