Jag har ansökt om semester från den 22 december till och med den 2 januari. Kan arbetsgivaren neka mig ledighet om jag har ansökt två månader i förväg?
Mia, Ica Supermarket

Svar: Den enda perioden som arbetsgivaren inte kan neka semesterledighet är under perioden 1 juni till 31 augusti, då du har rätt till fyra veckor sammanhängande ledighet. Semester under övrig tid på året beviljas utifrån verksamhetens behov. Eftersom din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal, Detaljhandelsavtalet, har du rätt att vara arbetsfri antingen jul- eller nyårsafton. Julafton ska vara arbetsfri minst vartannat år, om inte du och din arbetsgivare kommer överens om något annat. Överenskommelse kan träffas om att byta ut en eller båda högtidsdagarna mot andra högtidsdagar.
Susanne Elton, Handels Direkt