Stefan Löfvens regeringsförklaring, som lästes upp i riksdagen på fredagen, innehöll flera inslag som Handels ordförande Susanna Gideonsson uppskattar. Arbetsmarknadspolitiken innehåller en 90-dagarsgaranti för att få arbetslösa unga i jobb, utbildning eller traineejobb inom tre månader. Regeringen vill reformera arbetsförmedlingen och samtala med fack och arbetsgivare om kompetensutveckling och rehabilitering. Fas 3 avskaffas och ersätts med vad Löfven kallar ”riktiga jobb”.
A-kassan får höjt tak och generösare villkor, och arbetslivsforskningen stärks.

Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge högskolebehörighet samtidigt som de förvandlas till yrkescollege i nära samarbete med fack och arbetsgivare.
– Jättebra, tycker Susanna Gideonsson.

Hon välkomnar också statsministerns förklaring att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och att en tredje pappamånad ska införas för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
– Det är ett steg i rätt riktning.

Susanna Gideonsson är dock medveten om att den nya S-MP-regeringen saknar majoritet i riksdagen och därför inte kan räkna med fullt genomslag för sin politik.
– Vi vet att det kan bli oerhört svårt att få igenom alla förslag. Men det är roligt med den regering som vill driva en politik som vi står bakom.