Nu tjänar jag förvisso under snittet för tjänstemannamän, men det är inte poängen. Poängen är vad som gör att mitt nuvarande arbete värderas så mycket högre än kassören på Coop. För mig som jobbat med båda är det enkelt att göra jämförelser kring sånt som borde påverka lönen.

Normen för vilka arbeten som ska vara välbetalda säger att de ska vara nyttiga och viktiga.

Engagemang och kompetens brukar vara viktigt när lönepotten fördelas.

När kollektivavtalet förhandlas fram är saker som löneutveckling och möjlighet till kompetensutveckling viktigt.

För mig själv känns det rimligt att jobb som är slitiga och där man måste jobba hårdare ger bättre betalt.

Så, fyra områden där min nuvarande lön indikerar att jag nu presterar bättre på de områdena än tidigare. Gör jag det? Tveksamt. Jag ogillar att värdera arbeten som mer eller mindre betydelsefulla, men jag har svårt att se hur butiksjobbet är mindre viktigt än utredarjobbet.

Jag sätter ett värde i, och det krävs för mitt jobb, att vara engagerad och min kompetens matchar kraven. Men inte gick jag omkring och var okunnig och oengagerad på Konsum. Löneutvecklingen och möjligheten till komptensutveckling var ju ett skämt på Coop men inte belönades det med högre grundlön.

Konsumjobbet var slitigare för kropp och psyke. Obekväm arbetsställning, tunga lyft, obekväma arbetstider, risk för hot och våld och underbemanning var regel. Vad fick vi för det? Lite ob-ersättning.

Är det inte konstigt? Varför kunde jag gå upp nästan 10 000 i månaden när jag bytte jobb? Och varför värderas mitt arbete alltid högre än mina kolleger av annat kön? Ja, det är ju ingen slump. Det kan sammanfattas i begreppen klass och kön. Arbetarklassyrken värderas lägre, löneutrymmet fördelas i stället till tjänstemän, chefer och ägare. Även om det inte är de som skapar vinsterna för företaget. Och en närbesläktad tradition, eller maktordning om ni så vill, gör att kvinnors arbetsinsatser anses mindre värda.

Det är förklaringen till att mitt arbete i dag belönas bättre än mitt tidigare kvinnodominerade jobb.

Mitt budskap till alla er som jobbar med kollektivavtalsförhandlingar och löneförhandlingar. Kör hårt! Utmana den här ordningen, kämpa för en rättvis lönepolitik och utjämna skillnaderna mellan klasserna och könen.

Jens Lundberg
Bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen och fd Coopanställd