I några veckor har ett gäng på upp till sju personer suttit på Handels förbundskontor och ringt elevmedlemmar som tog studenten i våras. Medlemmarna var med gratis när de gick i skolan. Facket vill få dem att stanna som betalande medlemmar när de börjar jobba.

Ringarna har pratat med 1 542 personer. 1 048 av dem stannade kvar i Handels. 64 fortsatte som elevmedlemmar. 430 ville gå ur, över hälften för att de börjat jobba i en annan bransch.
– Vi är oerhört nöjda med siffrorna, säger Kristofer Öhrn, som ansvarat för kampanjen.
Flera andra fackförbund kan tacka Handels ringare. När de pratade med medlemmar som bytt bransch hjälpte de dem att också byta fack. Över 80 medlemmar värvades till andra LO-förbund.

Det är fjärde året Handels elevmedlemsringning genomförs. I kampanjen ingick i år också att ringa förstagångsväljare. Det blev drygt 3 500 valsamtal.

Fakta

Handels ökar

Inte bara medlemsringningen gick bra. Hela Handels ökar. 1 oktober hade förbundet 154 210 medlemmar. Det är drygt 3 500 fler än samma tid förra året.

September är normalt sett en av årets svagaste månader när det gäller medlemsvärvning, men även denna månad har Handels växt.

Elevmedlemskap är Handels gratis medlemsform för gymnasiets handels-, frisör- och hantverksprogram.