Beslutet om driftinskränkningar är dock fattat ur ett längre perspektiv där intentionen är att hålla nere de administrativa kostnaderna och därmed medlemsavgiften.
Under en övergångsperiod kommer det vara mer ansträngt för verksamheten och därför är det mycket viktigt att inte tappa fokus på våra medlemmars behov.

Kim Sandberg
Kassaföreståndare