– Jag är jättebesviken. Vi får ingen information om vad som händer, säger Alem Dizdar.

Våren 2012 sa Stockholms Stadsmission upp Handels kollektivavtal och tecknade ett med betydligt lägre ob. Efter hot om strejk bestämde Handels och Stockholms Stadsmissions arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen att ett helt nytt kollektivavtal för anställda i second hand-butiker skulle tas fram. Det skulle gälla Arbetsgivaralliansens medlemmar som driver second hand-butiker. Det är två år sedan.

Alem Dizdar jobbar på Stockholms Stadsmissions second hand-butik i Liljeholmen. Han är besviken.
– Vi får ingen information från facket om hur det går. Har vi förlorat? Eller finns det en chans att få Handels avtal? Vi har bytt ombudsmän flera gånger. Sen blev det bara tyst. Vi var på gång med fackklubb. Jag har hört av mig till facket men får inget svar. Det är enormt frustrerande.

Det engagemang som fanns hos de anställda i början har börjat rinna ut i sanden, enligt Alem Dizdar. En del har också tröttnat och slutat. En annan anställd säger att det är tufft att de inte får information om vad som händer i förhandlingarna.
– Problemet med underbemanning existerar överallt, till och med på Handels tror jag, så jag är inte allt för bitter över bristen på återkoppling. Fast man börjar känna sig bortglömd. Men vi har långt ifrån gett upp, säger hen som vill vara anonym.

Enligt Handels och Arbetsgivaralliansen beror det inte på ovilja att avtalet drar ut på tiden.
– Jag förstår att medlemmarna kan känna sig frustrerade och besvikna. Vår ambition är att få till ett avtal och vi kommer att återuppta diskussionerna snarast, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels förbundskontor.
– Vi vill båda två få fram ett avtal. Men det har varit mycket som kommit emellan. Avtalsrörelse, personalbyte med mera. Men nu ska vi börja träffas igen, säger Lars Dicander, förhandlingsansvarig på Arbetsgivaralliansen.

Även om Arbetsgivaralliansen och Handels tar fram ett nytt avtal som ska gälla Arbetsgivaralliansens medlemmar, exempelvis Stockholms Stadsmission, är det ingen garanti för att Stockholms Stadsmission vill teckna det.
– Det är för tidigt att säga om vi är intresserade eller inte. Det kan vi göra först när det finns ett avtal att ta ställning till, säger Lars Ståhl, avtalsansvarig på Stockholms Stadsmission.

Bakgrund:

Konflikten på Stockholms
Stadsmission var startskottet

2012: Stockholms Stadsmission säger upp Handels detaljhandelsavtal och tecknar Kommunals vård- och omsorgsavtal. Motivering: Butikspersonalen är mer handledare åt människor som arbetstränar eller rehabiliteras än säljare. Vid avtalsbytet sjönk bland annat ob-ersättningen för de anställda. Handels hotade med strejk. Men Arbetsgivaralliansen och Handels centralt satte sig i stället ner för att försöka ta fram ett nytt butiksavtal.
2013: Ingenting händer i förhandlingarna.
2014: 3 oktober återupptas diskussionerna om ett nytt butiksavtal, som ska kunna användas av alla Arbetsgivaralliansens medlemsföretag i second hand-branschen, exempelvis landets Stadsmissioner.

Fakta:

Arbetsgivaralliansen har 3000 medlemmarArbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Några organisationer som finns representerade i Arbetsgivaralliansens styrelse är: Frälsningsarmén, Stadsmissionerna, Diakonia, Equmeniakyrkan och IOGT-NTO.
Arbetsgivaralliansen har runt 3 000 medlemmar och dessa har tillsammans runt 25 500 anställda.

Stadsmissionen finns i hela landet. I Stockholm, med cirka 35 anställda och 12 second hand-butiker, har detaljhandelsavtalet gällt för de butiksanställda. Sedan mars 2012 har de Kommunals vård- och omsorgsavtal. I övriga landet har majoriteten vård- och omsorgsavtalet. Någon har Svenska Kyrkans avtal.