För många butiksanställda deltidare är det en ständig jakt att få fler timmar. Fack och arbetsgivarorganisationer på central nivå har till exempel dragit i gång ett försök att skapa fler heltider i tio utvalda butiker. Nu ska Zara i Göteborg också testa nytt. Eftersom deras två citybutiker ligger så nära varandra ska man kunna jobba i båda.
– Det är bara att gå 100 meter mellan butikerna. Zara har förstått att man måste erbjuda sina anställda fler timmar för att behålla kompetent personal, säger Jerker Knutsson, ombudsman på Handels.

Eftersom kundflödet och därmed personalbehovet är lika i båda butiker, ska man prova att lägga varuleveranserna på olika tider.

Tanken är att projektet ska testas under några månader, sen utvärderas. Zara väntar med att uttala sig till dess att projektet har startat.