Betydligt färre butiker har utsatts för rån i år jämfört med tidigare. Antalet anmälda butiksrån har minskat med 10 procent i år om man jämför september med samma månad förra året, enligt brottstatistik från Brottsförebyggande rådet.

– Särskilt glädjande är det att antalet grova rån, med skjutvapen, minskat med hela 50 procent, i år om man jämför med september förra året, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Jämför man hela kvartalet så blir siffran 26 procent.

– Det är svårt att säga exakt vad det beror på. Grova rån med skjutvapen utförs ofta av tungt kriminella som har planerat och organiserat rånen noga.

Mindre grova rån minskar också men inte lika mycket.

– Jag hoppas trenden håller i sig. Att vi fortsäter med slutna kassasystem, säkrar upp kontanterna med säkerhetsrutiner och fortsätter att certifiera butikerna enligt 13-punktsprogrammet kommer att löna sig på sikt.

 

Fakta

Mest utsatta för rån är livsmedelsbutiker, men även kiosker, tobakshandlare, videobutiker och bensinstationer har hög rånrisk.

Många rån sker
under de mörka vintermånaderna. Ungefär hälften  utförs mellan klockan 18 och 22 på kvällen.

Majoriteten
av de butiker som rånas har ensambemanning.


Källa Brå, Brottsförebyggande rådet

Fakta

 13-punktsprogrammet för säkerhetcertifiering

Handeln, anställda och polisen har enats om programmet "Skydd mot rån i handeln". Det handlar om 13 rånförebyggande punkter som rätt genomförda kan öka säkerheten för de anställda.

Exempel på punkter är:
 ● Maxbelopp i kassan och tydliga dekaler som informerar om detta
 ● Förbättrad insyn i butiken
 ● Förbättrad belysning inne i och utanför butiken
 ● Eliminering av flyktvägar
 ● Säkerhetsutbildning för personal