Handelns roll och funktion är temat för höstens utlysning av forskningspengar från Handelns utvecklingsråd, HUR. Upp till tolv miljoner kronor satsar HUR på projekt som bland annat kan handla om vad som gör handeln till en attraktiv arbetsplats. Karriärutveckling, kundmöte, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald är tänkbara forskningsobjekt enligt HUR.

– Det betyder mycket att få vetenskapligt perspektiv på vår bransch och arbetssituationen för våra medlemmar. Till exempel hur handeln ska kunna locka kompetenta anställda som stannar kvar och utvecklas i yrket, säger Tommy Tillgren som representerar Handels i HUR:s styrelse.

En annan aspekt är handelns betydelse för sysselsättning, integration och regional utveckling.

Forskare som vill ge sig i kast med några av dessa frågor kan söka pengar hos HUR senast den 21 november. I februari bestäms vilka som får del av miljonerna.

 

Fakta

Handelns utvecklingsråd

Handelns utvecklingsråd (HUR) är en kollektivavtalsstiftelse vars syfte är att främja forskning för att stärka handeln i Sverige.

Bakom HUR står fack och arbetsgivare inom handeln.

HUR finansierar handelsforskning med omkring 20 miljoner kronor per år.