De fackliga representanterna har varit delaktiga i processen och båda gångerna tycks de ha gått arbetsgivaren till mötes. Det är helt oacceptabelt att vi anställda går tillbaka ekonomiskt med flera tusen i månaden, dessutom med fackets godkännande. Klarar inte ombuden att sköta sina uppdrag måste facket centralt agera.

Arbetsgivarens usla sätt kostar inte bara för oss anställda i form av sämre lön och sämre livskvalitet, utan det kostar i tårar, ett tilltufsat självförtroende och i värsta fall depression. Jag har sett kollegor bli deprimerade och sjukskrivna som följd.

Som anställd ges jag få möjligheter: antingen acceptera eller säga upp mig. Det är därmed ett effektivt sätt att bli av med å ena sidan ”besvärliga” anställda och å andra sidan anställda som är jätteduktiga men som kostar mer än nyanställda.

På något sätt behöver facket ändra sitt beteende så att arbetsgivaren inte kan kontinuerligt sänka våra löner.

Det här problemet behöver komma högre upp på dagordningen. Kollektivt behöver vi komma tillrätta med arbetsgivarens sänkande av våra löner och stukandet av våra självförtroenden och vår arbetsstolthet.

Frida J