Budgeten för 2015 är en överenskommelse mellan regeringspartierna – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – och Vänsterpartiet. En av reformerna som ger mest pengar till statskassan är att slopa den förra regeringens sänkta arbetsgivaravgift för de under 26 år.

Nu föreslår man att a-kassan höjs 1 maj nästa år till högst 910 kronor per dag de första 100 dagarna. Därefter ska den sänkas till 760 kronor. I dag är maxersättningen 680 kronor/dag. Handels ordförande Susanna Gideonsson tycker att mycket i budgeten är bra, men inte tillräckligt.
– Den höga arbetslösheten har, tillsammans med förändringarna i Lagen om anställningsskydd, lett till en ökning av otrygga anställningar. Här måste regeringen göra mer.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel är mindre nöjd, främst på grund av de höjda arbetsgivaravgifterna för unga.
– Det här kommer innebära att jobb försvinner. Vi ser redan att viljan att nyanställa minskat och flera företag kommer att behöva säga upp personal, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

Annat som regeringen föreslår i budgeten är att arbetslösa ungdomar ska garanteras att inom 90 dagar ha erbjudits jobb eller en insats som leder till jobb eller en utbildning. Unga arbetslösa ska också kunna få traineejobb inom välfärden. Sysselsättningsfasen fas 3 ersätts av extratjänster i välfärden. En tredje pappamånad införs i föräldraförsäkringen och vårdnadsbidraget tas bort. Den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas, och jobbskatteavdraget trappas av.

Nästa steg är att riksdagen säger jag till budgetförslaget. Där har regeringspartierna och Vänsterpartiet dock inte majoritet.