Fackets roll och påverkansarbete blir än viktigare för att styra politiken i rätt riktning och se till att regeringen levererar reformer för en mer jämlik arbetsmarknad. Regeringen står inför stora utmaningar och vi har stor respekt och höga förväntningar på hållbara förhandlingslösningar för en långsiktig politik som flera politiska partier tar ansvar för.

Vi fackliga måste fortsätta vara i opposition och driva våra krav för en bättre vardag för våra medlemmar. Den nya regeringen har tagit några försiktiga steg i rätt riktning när det bland annat gäller vinster i välfärden och a-kassan, men det räcker inte. Regeringen måste göra mer, här är två konkreta saker som måste förändras under kommande fyra år:

1. Stefan Löfvens regering måste avskaffa allmän visstid. Denna möjlighet för arbetsgivare att anställa människor på tidsbegränsade kontrakt utan motivering måste bort. Att inte ha en trygg anställning skapar inte bara negativa konsekvenser för privatekonomin. Otryggheten att inte veta om man har ett jobb påverkar också den psykiska hälsan negativt. Visstidsanställda har dessutom oftare sämre inflytande på arbetsplatsen och en sämre arbetsmiljö.

2. Vår nya regering måste också ta initiativ till en översyn av villkoren för personer med F-skattsedel samt hur deras sociala skydd kan stärkas. I arbetsmarknadslagarna framgår tydligt att det finns en arbetstagare och en arbetsgivare. Som F-skattare är du inte arbetstagare utan uppdragstagare, det vill säga egen företagare. Du omfattas därmed inte automatiskt av arbetsmarknadslagar och kollektivavtal.

Det är ett problem som blir allt vanligare inom hantverks- och servicesektorn, men det ökar också inom andra sektorer. F-skattare blir särskilt utsatta i tider av ökad konkurrens – enda sättet att behålla sina uppdrag är att acceptera försämrade villkor. Det i sin tur kan leda till att arbetsgivare i vissa branscher föredrar att använda billigare F-skattare i stället för att anställa personal.

Fackföreningsrörelsen har haft stor betydelse för den svenska politiska utvecklingen under lång tid. En orsak har varit den höga organisationsgraden i facket.  Det är viktigt att vi nu fortsätter att organisera oss och fortsätter sätta press på politiken.
Vi i fackföreningsrörelsen har också ett stort ansvar att ge våra medlemmar förutsättningar att ta politiska uppdrag och växa i rollen som politiker. Vi får inte missa tåget att vara med och skola framtidens politiska företrädare.

Sophia Andersson
Ledamot av Handels förbundsstyrelse