Jag arbetar i butik och undrar över vilken årsarbetstid som gäller 2014. Min arbetsgivare hävdar att jag har tid att arbeta in och vill schemalägga den i december. Jag är anställd tillsvidare på deltid, 28 timmar/vecka.
Undrande

Svar:
I Detaljhandelsavtalet gäller inte årsarbetstid fr o m 1 januari 2014. Det innebär att alla anställda ska arbeta de timmar som finns på kontraktet varje vecka, oavsett om det är röda dagar i veckan eller inte.
I ditt fall ska du alltså vara schemalagd 28 timmar/vecka. Om din arbetsgivare inte lyckas lägga ut de timmarna kan du som deltidsanställd arbeta i genomsnitt fem timmar mer eller mindre utöver din kontrakterade arbetstid. För heltidsanställda gäller nio timmar mer eller mindre/vecka.

Din arbetstid ska ändå vara 28 timmar/vecka i genomsnitt, dvs samtliga veckor du får schema för vid samma tillfälle. Arbetsgivaren har ingen möjlighet att ”spara” timmar. Givetvis kan ni som anställda på butiken fortfarande ha ett årsarbetstidsschema. Det som är viktigt är att det går att kontrollera att genomsnittsarbetstiden/vecka stämmer överens med den kontrakterade arbetstiden.
Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt.