Runt 80 000 människor tar i dag ut allmän pension i förtid, enligt statistik från Pensionsmyndigheten. En av dem är Ebon Bratås. Vid 61 års ålder började hon ta ut en slant ur sin allmänna pension. Samtidigt jobbade hon. Pengarna satte hon på ett sparkonto. Sen inträffade det som inte skulle hända. Fotobutiken hon arbetade på gick i konkurs. Ebon Bratås blev arbetslös och sökte a-kassa.  Men i stället för 648 kronor om dagen fick hon 299 kronor. Anledningen var att hon hade börjat ta ut allmän pension i förtid. Då blir a-kassan endast 65 procent av inkomsten, och inte som annars 80 procent. Dessutom minskas a-kassan med det belopp pensionsuttaget är på.
– Det kom som ett slag i ansiktet. Jag ska stå till arbetsmarknadens förfogande men leva på min pension. Det känns så orättvist. Det är inte mitt fel att butiken gick i konkurs, säger hon.

Orsaken till att Ebon Bratås började ta ut delar av sin pension var ett möte som ett försäkringsbolag ordnade. Där fick hon veta att om hon dör blir hennes allmänna pensionspengar kvar i pensionssystemet. För att hennes man i stället ska få del av pengarna måste hon börja plocka ut dem. Efter mötet började både Ebon Bratås och hennes man ta ut pengar ur den allmänna pensionen.
– Det var ingen information alls om hur det skulle påverka mig om jag blev arbetslös eller så. Och jag tänkte inte på det, eftersom jag inte hade några planer på att sluta jobba. Att jag skulle bli arbetslös tänkte jag inte heller på, säger Ebon Bratås.

Monica Pettersson är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Enligt henne är det som hände Ebon Bratås inte ovanligt.
– Är man det minsta osäker på sin arbetssituation ska man absolut inte ta ut allmän pension i förtid. Det spelar ingen roll hur stor del du tar ut eller om du sen stoppar ditt uttag. Din a-kassa sänks ändå, säger hon.

Tips:

Tar du ut pension i förväg tänk på:

Din a-kassa sänks, från 80 procent till 65 procent av din inkomst.
Har du ett eget sparande som överstiger 100 000 kronor kan du få ett lägre eller inget bostadstillägg. Bostadstillägget kan du ansöka om från 65 års ålder.

Din pension sänks. Du får lägre ersättning eftersom pensionen beräknas på hur många år du förväntas leva. Tar du ut pension vid 61 i stället för 65 år det fler år som du beräknas leva.

Du kan få betala mer i skatt om du både har pension och lön.
Det spelar ingen roll om du slutar att plocka ut allmän pension, din a-kassa sänks ändå. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom 2011.

Fakta: Pensionsmyndigheten, Domar.

Fakta:

Flera olika pensioner

Den allmänna pensionen kan delas in i två delar. Ena delen, premiepensionen, kan du själv påverka genom att placera i olika fonder. Den är öronmärkt för dig, men du äger dem inte förrän de betalats ut till dig. När du avlider fördelas pengarna som arvsvinster, det vill säga går tillbaka till alla andra pensionssparare. Om du har tecknat efterlevandeskydd -- vilket kan göras först när pengarna börjar betalas ut-- så går pengarna till den du är gift eller registrerad partner med.
Den andra delen, inkomstpension, påverkas av hur mycket som har betalats in under åren du arbetat och hur inkomstutvecklingen har varit i samhället. När du avlider fördelas pengarna som arvsvinster.
Du kan börja ta ut hela eller delar av din allmänna pension vid 61 år ålder.

9 av 10 har tjänstepension via sin anställning idag. Tjänstepension kan du många gånger ta ut redan från 55 års ålder. Ett uttag av denna påverkar också a-kassa. Ersättning sänks med det belopp som tas ut från tjänstepensionen.

Källa: Pensionsmyndigheten, Handels a-kassa.