I S-MP-regeringens budgetförslag, som har stöd av Vänsterpartiet, föreslås att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 1 maj nästa år. Alla som tjänar upp till 25 025 kronor i månaden ska då få ut 80 procent av sin inkomst i 100 dagar. I dag är taket 18 700 kronor.

Efter alliansregeringens försämringar av a-kassan införde Handels 2007, precis som en rad andra fackförbund, en egen inkomstförsäkring. Tack vare försäkringen får medlemmar med inkomst över 18 700 kronor ut 80 procent av lönen i 100 dagar om de blir arbetslösa.
– Inkomstförsäkringen har inneburit att många av våra medlemmar har haft större chans att klara sin ekonomi under en omställningsperiod medan de hittar nytt jobb, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Om regeringens förslag godkänns av riksdagen minskar behovet av inkomstförsäkring. Handels kan då välja att avskaffa försäkringen. Om man väljer att ha den kvar kan försäkringen förbättras. Premien kan sänkas eller ersättningen höjas. En möjlighet är också att höja inkomsttaket som i dag är 35 000 kronor per månad. Det är dock få Handelsmedlemmar som har inkomster som är större än så.
Ett annat alternativ är att förlänga ersättningsperioden från dagens 100 dagar. Ett motiv till det är att a-kassans ersättning enligt regeringens förslag kommer att trappas ner efter 100 dagar. Behovet av utfyllnad blir därmed större då.

Handels förbundsstyrelse har ännu inte diskuterat frågan. Susanna Gideonsson hänvisar till att det oklara läget i riksdagen gör det osäkert om regeringens a-kasseförslag faktiskt kommer att bli verklighet. Svaret kommer troligen när riksdagen beslutar om budgeten i december.
– Innan vi vet hur det blir med a-kassan bestämmer vi inget om inkomstförsäkringen. Eftersom ändringen föreslås från 1 maj har vi gott om tid att ta beslut, säger Susanna Gideonsson.

Hon välkomnar regeringens förslag att höja taket i a-kassan, men hoppas på ytterligare förändringar.
– Vi vill att hela arbetslöshetsförsäkringen reformeras.

 

Fakta om inkomstförsäkring

Kostar 33 kronor i månaden

65 000 medlemmar omfattas i dag av Handels inkomstförsäkring. Antalet ökar stadigt eftersom allt fler medlemmar kommer över gränsen 18 700 kronor.

26 500 medlemmar hade i början av 2014 en inkomst över 25 000 kronor per månad. De skulle ha nytta av inkomstförsäkringen även efter den höjning av taket i a-kassan som regeringen föreslår.

Premien för 2014 är 33 kronor per medlem och månad. Den totala premien är 25,8 miljoner kronor.

Kostnaden för försäkringen beror på hur många som blir arbetslösa. I år beräknas cirka 1 850 arbetslösa medlemmar få pengar från inkomstförsäkringen.