Det är inte bara butiks- och lageranställda som är medlemmar i Handels, även om de är i majoritet. Också tjänstemän som jobbar på exempelvis Hyresgästföreningen, Coops kontor och begravningsbyrån Fonus är med. De känner inte alltid igen sig i frågorna Handels driver, så nu har facket skräddarsytt en utbildning för dem som vill engagera sig. Den motsvarar Handels grundläggande utbildning av fackligt förtroendevalda.
– Mycket är samma och vi pratar om kollektivavtal och förhandlingar. Däremot behöver vi inte ta upp butiksfrågor som deltids- och visstidsproblematik, säger Elsie Mann, ansvarig ombudsman på Handels.

Första utbildningen hölls tidigare i veckan och de drygt 20 deltagarna fick lära sig om lagar, kollektivavtal, försäkringar, diskrimineringslagar och arbetsmiljö. Tre dagar i januari återstår.
– När man gått den här utbildningen kan man börja förhandla på sin arbetsplats, säger Elsie Mann.

Handelsnytt frågade några av deltagarna, vilken fråga är viktigast på ditt jobb?

Margareta HolmströmMargareta Holmström, 61 år, Hyresgästföreningen Luleå:
– Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi sitter i kontorslandskap och personalen upplever ljudstörningar och svårigheter att koncentrera sig. Dessutom är arbetsbelastningen hög, folk tar med sig jobb hem och så ska man vara tillgänglig dygnet runt.

Patrik JohanssonPatrik Johansson, 28 år, kontoret på Coops lager i Bro:
– Det här är den andra fackliga kursen jag går på, så jag känner mig rätt ny. Två viktiga frågor hos oss är att vi har dålig luft och att det varit oklarhet kring roller och vem som ska göra vad.

Berith HulténBerith Hultén, 42 år, Fonus Falkenberg:
– Den psykosociala arbetsmiljön. Vi rycker ut i krissituationer, ibland får vi hämta någon som hoppat framför tåget och ha samtal med anhöriga. Vi har ett krisnummer, men det behövs mer kontinuerlig handledning för det vi går igenom. Poliser och brandmän har ett helt annat stöd.

Tomas HenrikssonTomas Henriksson, 56 år, Hyresgästföreningen Stockholm:
– Att få ordning på organisationen. Vi har haft en tid med chefer som härjat hur som helst, anställda som inte tagits på allvar, sjukskrivningar efter psykosociala problem och stressjukdomar. Nu har det börjat hända grejer och vi har hopp.


Linnéa KlintÅsa Marcusson, 43 år, Fonus Stockholm:
– Det skulle vara bra med en facklig utbildning för chefer så att de får lära sig vad som gäller i frågor om allt från arbetskläder till semesterersättning. Det finns mycket okunnighet och det är jobbigt att förhandla med en part som inte vet vad kollektivavtal, lagar och förordningar säger.

Fakta

Oreglerad arbetstid och föräldralön

Det finns flera olika kollektivavtal för tjänstemän, här är exempel ur några av dem:

• Du får vara ledig med lön på ditt eget bröllop och 50-årsdag.
• Vissa anställda har oreglerad arbetstid vilket innebär att de inte har några fasta tider och att arbetstidslagen inte gäller. I vissa fall kompenseras man med extra ledighet.
• Medlemsrekryterare på Hyresgästföreningen har ingen garantilön utan bara provision. De får exempelvis 440 kronor om de värvar en medlem via dörrknackning och 394 kronor över telefon.
• De som jobbar på folkrörelser och har varit anställda i ett år, får en utfyllnad av föräldrapenningen med 10% lika länge som ersättningen från Försäkringskassan. Alltså totalt 90% av lönen hela föräldraledigheten.